Frivllig i SalsaNor

SalsaNor har aktivitet året rundt i både Trondheim, Oslo og Stavanger. I tillegg til flere nasjonale og internasjonale eventer og årlig dansereise til Cuba.

Vi trenger stadig nye engasjerte frivillige som har lyst til å være med på SalsaNor- eventyret.

Det kan være deg!

SalsaNor er en non-profitt stiftelse basert på frivillig arbeid, og vi trenger mange medhjelpere for å få miljøet til å vokse.

For å nå ut til flest mulig trenger vi folk som har gode idéer til markedsføring, folk som kan bidra med sin store kontaktflate og frivillige som kan hjelpe oss med praktiske ting som for eksempel å henge opp plakater og dele ut flyers. Vi har også behov for frivillige med interesse for foto og video som kan bidra med sin kompetanse på våre festivaler og andre aktiviteter.

Har du lyst til å være med, enten i en lokal SalsaNor- forening, eller et av de nasjonale og/eller internasjonale prosjektene våre kan du kontakte oss her.

Bidrar du til den lokale driften i SalsaNor Trondheim, Stavanger eller Oslo, får du gå på dansekurs helt gratis i den perioden du er frivillig og bidrar aktivt.

Frivillige får blant annet være med gratis på kurs og fester, etter avtale og i forhold til arbeidsmengden.

Bli med på å skape danseglede og et inkluderende, flerkulturelt samhold i SalsaNor – basert på energien og varmen i den latinske danse- og musikkulturen.